عیان کردن خشم یا نفرت در کلام یا جهره کاری بیهوده است ،خطرناک است ، بی فراستی است ،خنده آور است ، فرومایگی است . خشم و نفرت را جز در کردار نباید نشان داد هرجه ابزاز این هیجانات در کلام و جهره کمتر باشد تاثیر آن در عمل بیشتر است . فقط زهر حیوانات خونسرد سمی است

منبع : بشنو این نی چون حکایت می کند |خونسردی
برچسب ها :